Vissza

Ingatlanpiac 2024, ingatlan piaci turbulenciák- 2024 második fele

Ingatlanpiac 2024 – Az ingatlanpiac dinamikus szegmense a gazdaságnak, melyre számos tényező hatást gyakorol. Az év második felében különösen izgalmas változások várhatóak a magyar ingatlanpiacon, melyek jelentősége nem elhanyagolható sem a lakosság, sem a befektetők számára. A jegybanki alapkamat csökkentése, az Európai Unióból érkező pénzek beáramlása és a letelepedési kötvény program mind olyan tényezők, amelyek alapvetően alakíthatják a piac jövőjét. Ezek az intézkedések nemcsak az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldalát érinthetik, hanem a gazdasági stabilitásra és a társadalmi egyenlőtlenségekre is jelentős hatást gyakorolhatnak.

A jegybanki alapkamat csökkentés

Az alapkamat csökkentése általában a gazdasági növekedés ösztönzésére, a hitelfelvételi kedv növelésére és az infláció kezelésére irányul. 2024 második felében az MNB úgy döntött, hogy csökkenti az alapkamatot, hogy támogassa a gazdaság élénkítését.

Pozitív hatások az ingatlanpiacra

 1. Hitelfelvételi kedv növekedése: Az alacsonyabb alapkamat miatt a bankok olcsóbban tudnak forrást biztosítani, ami a lakossági és vállalati hitelek kamatainak csökkenéséhez vezet. Ez kedvezőbb feltételeket teremt a jelzáloghitelek felvételéhez, növelve az ingatlanpiaci keresletet. Több ember engedheti meg magának, hogy lakást vásároljon, ami élénkíti az ingatlanpiaci forgalmat.
 2. Ingatlanpiaci kereslet élénkülése: Az alacsonyabb hitelkamatok miatt a lakásvásárlás megfizethetőbbé válik, ami különösen fontos lehet az első lakásvásárlók számára. A kereslet növekedése az ingatlanok iránt magasabb árakat és gyorsabb eladásokat eredményezhet, ami pozitív hatással van az ingatlanfejlesztőkre és az építőiparra.

Negatív hatások

 1. Hitelkockázatok növekedése: A kedvezőbb hitelfelvételi feltételek miatt több ember dönthet úgy, hogy hitelt vesz fel, de ez növeli a hitelkockázatokat is. Ha a gazdasági helyzet nem javul a várakozásoknak megfelelően, akkor nőhet a nem teljesítő hitelek aránya, ami a pénzügyi intézmények számára problémát jelenthet.
 2. Inflációs nyomás fokozódása: Az alacsonyabb kamatok ösztönözhetik a fogyasztást és a beruházásokat, ami az infláció emelkedéséhez vezethet. Az ingatlanpiaci árak gyors növekedése inflációs nyomást gyakorolhat az egész gazdaságra, ami hosszabb távon kezelési kihívásokat jelenthet az MNB számára.

 

Az alapkamat csökkentése rövid távon pozitív hatással lehet az ingatlanpiacra, mivel növeli a hitelfelvételi kedvet és az ingatlanpiaci keresletet. Azonban fontos szem előtt tartani a potenciális negatív következményeket is, mint a hitelkockázatok növekedése és az inflációs nyomás fokozódása

EU-s pénzek várható beáramlása

2024 második felében jelentős EU-s pénzek beáramlása várható, amelyek többek között az ingatlanpiacra is hatással lehetnek.

Pozitív hatások az ingatlan piacra

 1. Infrastruktúra fejlesztése: Az EU-s forrásokból finanszírozott infrastruktúra fejlesztési projektek – például utak, közművek, közlekedési hálózatok – közvetlenül hozzájárulnak az ingatlanpiac értéknövekedéséhez. Az új infrastruktúra javítja a régiók elérhetőségét és vonzerejét, növelve az ingatlanok értékét és a befektetési kedvet.
 2. Beruházási projektek növekedése: Az EU-s pénzek számos ingatlanfejlesztési projektet finanszírozhatnak, beleértve a lakóparkok, irodaházak és ipari létesítmények építését. Ez élénkíti az építőipart, munkahelyeket teremt és hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Az ingatlanpiaci kínálat bővülése mérsékelheti az árak növekedését is.
 3. Munkanélküliség csökkenése, jövedelmek emelkedése: Az EU-s támogatások által generált projektek munkahelyeket teremtenek, csökkentve a munkanélküliséget. A növekvő jövedelmek révén a lakosság nagyobb része engedheti meg magának a lakásvásárlást vagy a lakásfelújítást, ami növeli az ingatlanpiaci keresletet.

Negatív hatások

 1. Piaci túlfűtöttség veszélye: Az EU-s pénzek beáramlása és az ennek nyomán megvalósuló fejlesztési projektek gyors növekedéshez vezethetnek az ingatlanpiacon. Ez piaci túlfűtöttséghez vezethet, ami hosszabb távon fenntarthatatlan lehet, és buborékképződéshez vezethet az ingatlanárakban.

Az EU-s pénzek várható beáramlása jelentős hatással lesz a magyar ingatlanpiacra 2024 második felében. Az infrastruktúra fejlesztése, a beruházási projektek növekedése és a munkanélküliség csökkenése mind hozzájárulhatnak a piaci élénküléshez és a gazdasági növekedéshez. Azonban fontos figyelmet fordítani a piaci túlfűtöttségre is.

Letelepedési kötvény

A letelepedési kötvény program Magyarország egyik olyan kezdeményezése, amely külföldi állampolgároknak kínál letelepedési engedélyt cserébe befektetésekért. A program célja, hogy vonzóvá tegye Magyarországot a külföldi befektetők számára, elősegítve a gazdasági növekedést és a tőke beáramlását. A program keretében a befektetők meghatározott összegű államkötvényt vásárolnak, amelyért cserébe letelepedési engedélyt kapnak.

Pozitív hatások az ingatlan piacra

 1. Külföldi befektetők érdeklődésének növekedése: A letelepedési kötvény program vonzóvá teszi Magyarországot a külföldi befektetők számára. Azok a befektetők, akik letelepedési engedélyt szeretnének szerezni, gyakran érdeklődnek az ingatlanvásárlás iránt is, hogy lakhatást biztosítsanak maguk és családjuk számára. Ez növeli az ingatlanpiaci keresletet, különösen a prémium és luxus kategóriákban.
 2. Luxus és prémium ingatlanok iránti kereslet emelkedése: A külföldi befektetők gyakran magasabb árfekvésű ingatlanokat keresnek, ami élénkíti a luxus és prémium ingatlanok piacát. Ez a szegmens profitálhat a letelepedési kötvény programból, hiszen a befektetők gyakran nagyobb értékű ingatlanokba fektetnek, ami emeli az ingatlanok árát és növeli a fejlesztési projekteket.

Negatív hatások

 1. Lakásárak további emelkedése: A külföldi befektetők megnövekedett kereslete az ingatlanpiacon az árak további emelkedéséhez vezethet. Ez különösen a fővárosban és a nagyvárosokban okozhat problémát, ahol az árak már így is magasak. Az átlagos lakásvásárlók számára ez megnehezítheti az ingatlanhoz jutást, fokozva a lakhatási problémákat.
 2. Ingatlanpiaci buborék kockázata: A letelepedési kötvény program túlzott keresletet generálhat, amely nem feltétlenül tükrözi a gazdasági alapokat. Ha a befektetők hirtelen kivonulnak a piacról, vagy ha a program megszűnik, az ingatlanpiaci buborék kipukkanhat, ami jelentős árzuhanáshoz és piaci instabilitáshoz vezethet.

A letelepedési kötvény program jelentős hatással lehet a magyar ingatlanpiacra, különösen a prémium és luxus szegmensben. Fontos figyelni a program hosszú távú hatásaira is, mivel a túlzott kereslet és az árak gyors emelkedése ingatlanpiaci buborék kialakulásához vezethet.

A fenti intézkedések összevont hatása

Pozitív kimenetek az ingatlan piacon

 1. Ingatlanpiaci forgalom növekedése A jegybanki alapkamat csökkentése, az EU-s pénzek beáramlása és a letelepedési kötvény program együttes  hatásaként jelentős élénkülés várható az ingatlanpiacon. Az alacsonyabb hitelkamatok ösztönzik a lakossági hitelfelvételt, míg az EU-s forrásokból finanszírozott fejlesztések és a külföldi befektetők érkezése növeli az ingatlanok iránti keresletet. Az ingatlanpiaci tranzakciók száma így növekedhet, ami a gazdaság más szektoraiban is pozitív hatásokat generálhat.
 2. Gazdasági élénkülés Az ingatlanpiaci forgalom növekedése közvetve hozzájárul a gazdasági növekedéshez is. Az építőipar és az ingatlanfejlesztés fellendülése munkahelyeket teremt, és növeli a jövedelmeket. Az infrastruktúra fejlesztések és az új beruházási projektek szintén támogatják a gazdaság diverzifikációját és növekedését, csökkentve a regionális egyenlőtlenségeket és javítva az általános életminőséget.

Negatív kimenetek

 1. Ingatlanpiaci buborék kialakulása A kereslet gyors növekedése az ingatlanpiaci árak emelkedéséhez vezethet, ami túlzott optimizmust és spekulációt eredményezhet a piacon. Ha az árak túlságosan elszakadnak a gazdasági alapoktól, buborék alakulhat ki, amely a kereslet hirtelen csökkenése esetén kipukkadhat. Ez jelentős árzuhanáshoz és pénzügyi instabilitáshoz vezethet, ami negatívan érintheti a befektetőket és a lakosságot egyaránt.
 2. Szociális egyenlőtlenségek növekedése Az ingatlanárak emelkedése különösen a nagyvárosokban és a népszerű régiókban nehezítheti meg a lakásvásárlást az átlagos jövedelmű háztartások számára. Az ingatlanpiac túlfűtöttsége és a letelepedési kötvény program révén beáramló külföldi tőke emelkedő árakat eredményezhet, ami kiszoríthatja a helyi lakosokat a piacról. Ez szociális feszültségekhez és a lakhatási válság súlyosbodásához vezethet.

Lehetséges problémák és kihívások

 1. Lakhatási válság Az ingatlanárak emelkedése és a piaci túlfűtöttség következtében egyre nehezebbé válhat a megfizethető lakhatás biztosítása a lakosság számára, különösen a fiatalok és az alacsony jövedelmű csoportok számára. Az alacsonyabb alapkamat és a külföldi befektetők megnövekedett kereslete tovább növelheti az árakat, ami fokozza a lakhatási válságot. Az árak gyors emelkedése az albérleti díjak növekedését is eredményezheti, ami további terheket ró a bérlőkre.
 2. Hitelkockázat A jegybanki alapkamat csökkentése ösztönzi a hitelfelvételt, de növeli a hitelkockázatokat is. Ha a hitelfelvevők fizetőképessége romlik – például a gazdasági helyzet váratlan romlása esetén –, a nem teljesítő hitelek aránya emelkedhet. Ez a pénzügyi intézmények számára komoly kihívást jelenthet, ami a hitelpiaci stabilitást is veszélyeztetheti. A túlzott hitelfelvétel és a magas adósságteher hosszú távon pénzügyi válságot okozhat.
 3. Piaci instabilitás Az ingatlanpiaci buborék kialakulásának veszélye valós probléma. Az árak gyors növekedése és a túlzott kereslet spekulatív befektetésekhez vezethet, ami torzíthatja a piacot. Ha a kereslet hirtelen visszaesik – például a letelepedési kötvény program változásai vagy gazdasági sokk hatására –, az árak drasztikus csökkenése piaci instabilitást okozhat. Ez különösen problémás lehet a befektetők és a hitelfelvevők számára, akik jelentős veszteségeket szenvedhetnek el.
 4. Társadalmi egyenlőtlenségek Az ingatlanpiaci változások és az árak emelkedése növelheti a társadalmi egyenlőtlenségeket. Azok, akik nem tudják követni az árak emelkedését, kiszorulhatnak a piacról, ami fokozza a lakhatási nehézségeket. Az EU-s támogatások és a letelepedési kötvény program is elsősorban a magasabb jövedelmű rétegeknek kedvezhet, ami tovább mélyítheti a szakadékot a különböző társadalmi csoportok között.

Záró gondolatok

Összességében a magyar ingatlanpiac előtt álló kihívások kezelése és a lehetőségek kiaknázása komoly, átgondolt stratégiákat igényel. A fenntartható és igazságos piac megteremtése érdekében fontos a proaktív szabályozás, a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése és a korrupció elleni hatékony fellépés. Csak így biztosítható, hogy a 2024 második felében várható változások valóban a gazdaság és a társadalom hosszú távú érdekeit szolgálják, és mindenki számára előnyösek legyenek.

Forrás: mnb.hu, europa.eu, ksh.hu, portfolio.hu, dh.hu,

Ingatlanbefektetési kérdésekben  a Kenway csapata naprakész tanácsokkal várja a megkereséseket.